ارزان همراه تحقیقات بیمارستان اخبار حوادث

ارزان: همراه تحقیقات بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چرا روحانی از «رفراندوم» حرف زد؟

این که آیا روحانی در این مقطع زمانی از رفراندوم سخن می‌گوید جای تامل و درنگ دارد. آیا روحانی احساس می‌کند جهت تحقق وعده‌هایی که به مردم داده دارای اختیارات کافی

چرا روحانی از «رفراندوم» حرف زد؟

چرا روحانی از «رفراندوم» حرف زد؟

عبارات مهم : سیاسی

این که آیا روحانی در این مقطع زمانی از رفراندوم سخن می گوید جای تامل و درنگ دارد. آیا روحانی احساس می کند جهت تحقق وعده هایی که به مردم داده دارای اختیارات کافی نیست یا این که در عرصه بین المللی اتفاقات جدیدی ممکن است در حال رخ دادن باشد که ممکن است بازتاب آن در داخل کشور نمود بارزی داشته باشد؟

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت: «حسن روحانی در شرایطی از طرح «رفراندوم» سخن می گوید که میزان مطالبات از دولت وی بیش از گذشته شده است و به نظر می رسد دولت در تحقق بعضی از مطالبات بدنه اجتماعی حامی خود ناتوان شده است هست. با این وجود این که آیا روحانی در این مقطع زمانی از رفراندوم سخن می گوید جای تامل و درنگ دارد. آیا روحانی احساس می کند جهت تحقق وعده هایی که به مردم داده دارای اختیارات کافی نیست یا این که در عرصه بین المللی اتفاقات جدیدی ممکن است در حال رخ دادن باشد که ممکن است بازتاب آن در داخل کشور نمود بارزی داشته باشد؟ به همین علت و جهت تحلیل و بررسی این عنوان و همچنین طرح عنوان گفت وگوی ملی با آیت الله محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه گفت وگو کردیم.

چرا روحانی از «رفراندوم» حرف زد؟

آیت الله غرویان اعتقاد است: «از بیرون به دولت فشارهایی وارد می شود که در مسیر حرکت دولت اخلال به وجود می آورد. دولت به تنهایی نمی تواند پرسشها پیش روی کشور را حل کند. به همین علت نیز نهادها و دستگاه های دیگر نظام باید در حل پرسشها کشور به دولت کمک کنند. به عنوان مثال در شرایط کنونی در بین نهادهای حکومتی نظر های متفاوتی راجع به پرداخت یارانه به اقشار متفاوت مردم وجود دارد. به همین علت نیز یکی از راه های آخر دادن به این اختلاف نظرها رفراندوم است که به واسطه آن مشخص می شود چه تعداد از مردم موافق پرداخت یارانه و چه تعداد مخالف هستند. با برگزاری رفراندوم تصمیم گیری جهت مسئولان راجع به یارانه ها راحت تر می شود و دولت می تواند با اتکا به آرای مردم جهت یارانه ها برنامه ریزی کند.»

در ادامه متن گفت وگوی«آرمان» را با محسن غرویان می خوانید.

این که آیا روحانی در این مقطع زمانی از رفراندوم سخن می‌گوید جای تامل و درنگ دارد. آیا روحانی احساس می‌کند جهت تحقق وعده‌هایی که به مردم داده دارای اختیارات کافی

چرا آقای روحانی در مقطع کنونی عنوان رفراندوم را در فضای سیاسی کشور مطرح کردند؟

هدف مهم آقای روحانی از مطرح کردن عنوان رفراندوم این بود که نشان بدهد در مدیریت کشور و خدمت به مردم هیچ بن بستی وجود ندارد و قانون اساسی آینده نگری های مورد نیاز را جهت مقاطع حساس و تنگناها کرده هست. اصول و مبانی انقلاب اسلامی مبتنی بر رأی مردم است.

به همین علت نیز در پرسشها کلان کشور و هنگامی که مسئولان کشور در یک عنوان یا موضوعاتی دچار اختلاف نظر می شوند مردم می توانند با شرکت در رفراندوم به این اختلافات آخر بدهند و زمینه حرکت و رشد جامعه را مهیا کنند. به عنوان مثال؛ اختلاف نظر ها راجع به عنوان برجام همواره وجود داشته و در شرایط کنونی نیز وجود دارد. به همین علت نیز اگر این اختلافات شدت یافتن شود می توان آینده برجام را به رفراندوم گذاشت تا مردم وظیفه آن را مشخص کنند. با این وجود عنوان رفراندوم باید یک عنوان کلان، ملی و استراتژیک جهت کشور باشد و نمی توان راجع به هر موضوعی به رفراندوم رجوع کرد. دولت آقای روحانی نیز به عناون دولتی که مدعی گفتمان اعتدال است تلاش می کند با اتکا به خرد جمعی و عقلانیت پرسشها کشور را برطرف کند. بدون شک هر وقت که ما از خرد جمعی استفاده کردیم نتیجه مطلوبی کسب کردیم و در هر وقت که این اتفاق رخ نداده است ضرر و زیان دیده ایم.

آیا آقای روحانی به علت این که از بعضی اختیارات جهت تحقق وعده هایی که به مردم داده برخوردار نیست تلاش می کند با طرح چنین موضوعاتی فضا را جهت پیشبرد اهداف دولت فراهم کند؟

چرا روحانی از «رفراندوم» حرف زد؟

بله تا حدودی این اتفاق رخ داده هست. البته آقای روحانی با استناد به قانون اساسی و ظرفیت هایی که در قانون اساسی وجود دارد چنین موضوعی را مطرح کردند. بدون شک قانون اساسی عالی ترین راه حل جهت حل پرسشها کشور هست. با این وجود باید این توصیه را نیز در نظر گرفت که از بیرون به دولت فشارهایی وارد می شود که در مسیر حرکت دولت اخلال به وجود می آورد.

دولت به تنهایی نمی تواند پرسشها پیش روی کشور را حل کند. به همین علت نیز نهادها و دستگاه های دیگر نظام باید در حل پرسشها کشور به دولت کمک کنند. به عنوان مثال در شرایط کنونی در بین نهادهای حکومتی نظر های متفاوتی راجع به پرداخت یارانه به اقشار متفاوت مردم وجود دارد. به همین علت نیز یکی از راه های آخر دادن به این اختلاف نظرها رفراندوم است که به واسطه آن مشخص می شود چه تعداد از مردم موافق پرداخت یارانه و چه تعداد مخالف هستند. با برگزاری رفراندوم تصمیم گیری جهت مسئولان راجع به یارانه ها راحت تر می شود و دولت می تواند با اتکا به آرای مردم جهت یارانه ها برنامه ریزی کند.

این که آیا روحانی در این مقطع زمانی از رفراندوم سخن می‌گوید جای تامل و درنگ دارد. آیا روحانی احساس می‌کند جهت تحقق وعده‌هایی که به مردم داده دارای اختیارات کافی

آیا بعضی نهادهای دیگر هم از این عنوان استقبال می کنند؟ دولت آقای روحانی جهت از بین بردن موانع پیش روی برگزاری رفراندوم باید چه اقداماتی انجام بدهد؟

به صورت طبیعی بعضی با رفراندوم مخالفت خواهند کرد. با این وجود باید موضع رفراندوم مشخص باشد. بعد از این که آقای روحانی عنوان رفراندوم را مطرح کردند، بعضی گفتند که این پیشنهاد جهت نفی مبانی مهم انقلاب هست. این در حالی است که منظور آقای روحانی به هیچ عنوان این پرسشها نبوده هست. رفراندوم باید در زمینه بعضی پرسشها مانند برجام یا پرداخت یارانه ها صورت بگیرد و ارتباطی به پرسشها بدیهی جامعه ندارد.

ما باید ظرفیت تصمیم گیری های بزرگ را در جامعه به وجود بیاوریم و با سعه صدر بیشتری با پرسشها برخورد کنیم. قانون اساسی راه حل رفراندوم را جهت زمانی در نظر گرفته که مسئولان به علت بعضی پرسشها نتوانند راجع به یک عنوان مهم به اجماع و اتفاق نظر برسند. در چنین شرایطی است که ارجاع به آرای مردم و برگزاری رفراندوم می تواند گره گشا باشد و زمینه را جهت گشودن گره ها از تصمیم گیری های بزرگ کشور فراهم کند.

چرا روحانی از «رفراندوم» حرف زد؟

پس از طرح گفت وگوی ملی در فضای سیاسی کشور تصویر العمل هایی مختلفی نسبت به این عنوان به وجود آمد. آیا شرایط و ابزارهای گفت وگوی ملی به معنای واقعی در فضای سیاسی کشور وجود دارد؟

بدون شک زمینه گفت وگوی ملی به وسیله نخبگان جامعه مهیا خواهد شد و نخبگان جامعه هستند که با تحلیل و بررسی شرایط کشور، چالش ها و وقت های پیش روی جامعه را جهت افکار عمومی تشریح می کنند. از سوی دیگر صداوسیما نقش مهمی در این زمینه می تواند ایفا کند. صداوسیما با نزدیک کردن مواضع گروه های سیاسی به هم و ایجاد وقت جهت مفاهمه و گفت وگو نقش مهمی در تحقق گفت وگوی ملی خواهد داشت.

رسانه های گروهی نیز همین اوضاع را دارند و با نشان دادن نقاط ضعف و قوت گروه های سیاسی می توانند زمینه این گفت وگو را فراهم کنند. در دنیای امروز باید گفت وگو و تفاهم سیاسی را یاد بگیریم و در عمل نیز آن را اجرا کنیم. بدون شک بااهمیت ترین مانع جهت نتیجه بخش بودن گفت وگوی ملی، انحصارطلبی است و ممکن است اجازه ندهد گفت وگوی ملی به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد. اگر یک گروه یا جریان سیاسی خود را مطلق و بر حق ببیند و انتظار داشته باشد دیگر گروه ها مطابق میل آنها واکنش‌ها کنند زمینه تحقق گفت وگوی ملی به وجود نخواهد آمد.

این اوضاع راجع به افراد نیز وجود دارد و افراد نباید به صورت سیاه و سفید و مطلق به دنیای سیاست نگاه کنند. جمهوری اسلامی یک حکومت مبتنی بر مردمسالاری دینی هست. یکی از مبانی مهم مردمسالاری دینی نیز گفت وگو و مفاهمه گروه ها و جریان های سیاسی با یکدیگر هست. مقام معظم رهبری بارها روی مردمسالاری دینی و استفاده از خرد جمعی تاکید کرده اند و خواستار اشاعه فرهنگ گفت وگو و احترام به حقوق دیگران شده است اند. در نتیجه تا زمانی که جریان های سیاسی حاضر نباشند در چارچوب مردمسالاری دینی به گفت وگو و مفاهمه یا یکدیگر بپردازند نمی توان به تحقق مردمسالاری دینی و گفت وگوی ملی امیدوار بود.

طرح اولیه گفت وگوی ملی از طرف اصولگرایان مطرح شد. این در حالی است که در زمانی که اصولگرایان قدرت اجرایی کشور را در اختیار داشتند از چنین طرح هایی استقبال نمی کردند. آیا در شرایط کنونی که جریان اصولگرایی در موضع ضعف قرار گرفته طرح گفت وگوی ملی جهت اصولگرایان یک رویکرد استراتژیک جهت برون رفت از اوضاع موجود خواهد بود؟

ما باید بپذیریم که گفت وگو و مفاهمه ملی باید جایگزین تنازع و اختلافات شود. بدون شک تا زمانی که اختلاف و تنش وجود داشته باشد نمی توان به گفت وگوی ملی بین جریان های سیاسی به معنای واقعی کلمه امیدوار بود. اصولگرایان باید این پرسش مهم را از خود بپرسند که در طول چهل سالی که از تاریخ انقلاب می گذرد از این همه دعوا، کینه توزی و تنش آفرینی چه نتیجه ای گرفته اند؟ این اوضاع جهت گروه ها و احزاب سیاسی نیز وجود داشته هست. گروه ها و احزاب سیاسی نیز باید این پرسش را از خود بپرسند که از این همه دعوا و کینه توزی چه نتیجه ای گرفته اند. بدون شک اگر این دعواها و کینه توزی ها تا۴۰۰ سال دیگر هم ادامه پیدا کند به یک نتیجه منطقی و معقول نخواهد رسید.

خوشبختانه در شرایط کنونی گروه ها و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیده اند که با رویکرد ستیزه جویانه نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و به همین علت نیز به دنبال مفاهمه و گفت وگو یا دیگر گروه های سیاسی هستند. عقلای جریان اصولگرایی نیز با توجه به همین رویکرد طرح گفت وگوی ملی را مطرح کردند. بدون شک پیش شرط مهم گفت وگوی ملی و بازی دموکراسی، گفت وگو و مفاهمه بین جریان های سیاسی است.

قرآن کریم نیز بارها مسلمانان را به مشورت و هم اندیشی و مفاهمه در امور دعوت کرده هست. نمی توان شرایطی را در نظر گرفت که یک گروه سیاسی خود را محق بداند که بتواند جهت دیگر جریان های سیاسی تعیین وظیفه کند و به جای آنها تصمیم بگیرد. از سوی دیگر گفت وگوی ملی یکی از ابزارهای مهم درجهت انسجام وحدت ملی هست، هر چه گروه ها و جریان های سیاسی زیاد به هم نزدیک شوند وحدت ملی استحکام بیشتری پیدا می کند. حضرت امام و مقام معظم رهبری همواره به حفظ وحدت و یکپارچگی ملی بین گروه ها و جریان های سیاسی تاکید داشته اند و یکی از اصول مردمسالاری دینی نیز حفظ وحدت در جامعه است.

چرا بعضی از اصولگرایان در شرایط کنونی از رویکردهای اصلاح طلبی استفاده می کنند و از بسیاری از مواضع گذشته خود به سمت گفتمان اصلاحات عدول کرده اند؟

دنیای سیاست یک دنیای سیال و پویا است و حالت سکون و ایستا ندارد. این اوضاع جهت انسان ها نیز وجود دارد و انسان ها نیز به صورت دائم در حال تحول و تکاپو هستند و حالت سکون ندارند. نمی توان فرض کرد که افکار و اندیشه های یک نفر در طول چهل سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده، بلکه اندیشه ها و نظر های انسان ها همواره در حال تکاپو و نو شدن بوده هست. در شرایط کنونی نیز حوادث گوناگون و اتفاقات مختلفی که در سال های اخیر رخ داده، باعث شده است در نظر های اصولگرایان تعدیل به وجود بیاید. اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند که جهت جذب اعتماد و رأی مردم باید از بعضی رویکردهای خود در گذشته عدول کنند و رویکرد جدیدی در پیش بگیرند. به همین علت نیز باید عوض کردن در جریان اصولگرایی را اتفاقی مثبت جهت این جریان در نظر گرفت. از سوی دیگر بعضی از اصلاح طلبان نیز در بعضی مقاطع مواضع اصولگرایانه اتخاذ کرده اند که این مساله نشان دهنده سیالیت و پویابودن فضای سیاسی است.

دیدگاه شما راجع به ماجرای موسوم به دختران خیابان انقلاب چیست؟

بنده به این مساله به عنوان یک مساله فرهنگی نگاه می کنم و اعتقاد دارم راه حل این مساله نیز باید از راه های فرهنگی و فکری پیدا شود. نوع اعتراض و پاسخ به این اعتراض باید در فضای مدنی و فرهنگی جامعه صورت بگیرد و هر گونه برخورد چکشی و سلبی با این عنوان دقیق نیست و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. بدون شک بروز این گونه اعتراضات در اماکن عمومی ریشه های سیاسی و فرهنگی دارد و باید از ریشه معالجه شود و با درمان های کوتاه مدت و مقطعی نمی توان به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد. متاسفانه ما هنوز در زمینه کارهای فرهنگی و فکری در جامعه با مسئله جدی مواجه هستیم و هنوز نتوانسته ایم یک دیالوگ منطقی با نسل تازه راجع به دغدغه های آنها برقرار کنیم. هنگامی که ما هنوز نتوانستیم جهت جوانان جاذبه های فکری و فرهنگی ایجاد کنیم شرایط به شکلی به پیش می رود که جوان نسبت به اوضاع موجود معترض می شود. این در حالی است که بعضی تلاش می کنند با روش های سخت و خشونت بار با این اعتراضات برخورد کنند که نتیجه تصویر به همراه خواهد داشت. بدون شک باید با جوانان به زبان نرم و منطقی سخن گفت و از هرگونه برخورد تند و سلبی اجتناب کرد.»

واژه های کلیدی: سیاسی | یارانه | حسن روحانی | پرداخت یارانه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: