ارزان همراه تحقیقات بیمارستان اخبار حوادث

ارزان: همراه تحقیقات بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی در مورد بکارگیری اتباع بیگانه در شهرداری ، حافظی&quot، هشدار &quot

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در معاونت خدمات شهری هشدار داد.

در مورد بکارگیری اتباع بیگانه در شهرداری ، حافظی&quot، هشدار &quot

هشدار "حافظی" در مورد بکارگیری اتباع بیگانه در شهرداری

عبارات مهم : کودکان

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در معاونت خدمات شهری هشدار داد.

رحمت الله حافظی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تخلف پیمانکاران معاونت خدمات شهری مبنی بر بکارگیری کودکان و افراد سالخورده در قالب پاکبان جهت تمیزکردن معابر گفت: شهرداری در این حوزه پروتکلی به منظور عدم بکارگیری افراد با توجه به شرایط سنی ندارد و قانون، وزارت کار را مسئول تعیین و نظارت شرایط کار کرده است.

در مورد بکارگیری اتباع بیگانه در شهرداری ، حافظی&quot، هشدار &quot

وی با بیان اینکه بررسی اوضاع کارگران از نظر سن مجاز به کار، شرایط کار و نظارت بر فعالیت برعهده وزارت کار گذاشته شده است است گفت: وزارت کار قانونا، باید بر سن مجاز فعالیت و نظارت مستمر اقدام کند و اگر موارد خلاف مشاهده شود باید با آنها برخورد کند.

حافظی با بیان اینکه شورای شهر نیز می تواند به تخلفات اینچنینی معاونت خدمات شهری در بکار گیری نوجوانان، کودکان و افراد سالمند ورود کند، ادامه داد: به علت ضعف قانونی کارها ما تنها در حد جمع آوری اطلاعات خواهد بود؛ آیا که خاستگاه قانونی نظارت و برخورد، وزارت کار است و شورا مستقیما نمی تواند به این مسئله ورود کند آیا که جایگاه قانونی ندارد و برخوردهای ما نیز تنها نوع ارشادی و توصیه ای و نه سلبی خواهد بود.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در معاونت خدمات شهری هشدار داد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: علاوه بر آنکه شاهد بکار گیری کودکان و افراد سالمند در معاونت خدمات شهری جهت تمیزکردن معابر هستیم، با پدیده بکار گیری اتباع بیگانه غیر مجاز در بعضی از شرکت های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری نیز هستیم که این تخلف در صحنه و عرصه به وفور مشاهده می شود که باید وزارت کار به این مهم ورود کند.

واژه های کلیدی: کودکان | وزارت کار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: