ارزان همراه تحقیقات بیمارستان اخبار حوادث

ارزان: همراه تحقیقات بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث قتل به خاطر قدرت‌نمایی

جدال دو مرد سابقه‌‌دار جهت اثبات قدرت‌نمایی، یکی از آنها را به کام فوت کشاند و دیگری را راهی بیمارستان کرد. 

قتل به خاطر قدرت نمایی

عبارات مهم : همراه

جدال دو مرد سابقه دار جهت اثبات قدرت نمایی، یکی از آنها را به کام فوت کشاند و دیگری را راهی بیمارستان کرد.

ماجرا از یک خبر تهدیدآمیز شروع شد، سهراب دست بردار نبود، هرچند وقت یک بار پیامی تهدیدآمیز می فرستاد. پیامی که از قدرت نمایی او خبر می داد و این که بهنام نمی تواند در برابر او حرفی بزند.

پیام تهدیدآمیز

قتل به خاطر قدرت‌نمایی

بهنام که با دریافت خبر بشدت عصبانی شده است بود، با سهراب تماس گرفت و گفت: «اگر راست می گویی به جای کل کل بیا سر قرار». تماس قطع شد و بهنام پشت فرمان ماشینش نشست و پایش را روی گاز گذاشت و با سرعت به سمت باغات خارج از شهر به راه افتاد.

با خودش گفت باید به این کل کل ها آخر بدهم و سهراب باید بفهمد که با چه کسی طرف هست. هنوز چند دقیقه ای از رسیدنش به محل قرار نگذشته بود که سر و کله سهراب پیدا شد. صحبت های آنها خیلی سریع به درگیری و فریاد ختم شد و در این میان سهراب با چاقویی که همراه داشت دو ضربه به شکم بهنام زد.

جدال دو مرد سابقه‌‌دار جهت اثبات قدرت‌نمایی، یکی از آنها را به کام فوت کشاند و دیگری را راهی بیمارستان کرد. 

با این که ضربه های چاقو عمیق بودند، ولی بهنام نیرومند تر از آن بود که با دو ضربه چاقو روی زمین بیفتد و فکر انتقام، قدرت او را زیاد می کرد. به همین علت مرد 30 ساله در حالی که خونریزی شدیدی داشت به سمت سهراب رفت. او چاقوی میوه خوری که همراه داشت را به دست گرفت و سهراب با دیدن خشم در صورت بهنام پا به فرار گذاشت و به سمت باغات رفت تا در آنجا مخفی شود، ولی بهنام دست بردار نبود و این تعقیب و گریز را ادامه داد و خیلی سریع به سهراب رسید و بدون این که متوجه شود چه کاری انجام می دهد، یک ضربه به شکم و چند ضربه چاقو به سر سهراب زد.

قرار مرگبار

در عرض چند لحظه هر دو مرد روی زمین افتادند و باغداران که با صدای فریاد خود را به محل اتفاق رسانده بودند، با اورژانس تماس گرفتند و هر دوی آنها به بیمارستان انتقال یافته شدند، ولی شدت جراحات سهراب به حدی بود که قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

با فوت مرد 25 ساله، عنوان به کارآگاهان پلیس استان زنجان اعلام شد و تحقیقات در این خصوص صورت گرفت. مرد جوان که سابقه درگیری در پرونده خود دارد در تحقیقات به کارآگاهان جنایی گفت: سهراب از فرزند محل هایمان بود، او هم مانند من سابقه کیفری داشت البته سابقه او مواد مخدر بود. هر دویمان از قلدرهای محل بودیم. اختلاف ما هر لحظه سر قدرت نمایی و این که چه کسی زیاد زور دارد، بود.

قتل به خاطر قدرت‌نمایی

پشیمانی بعد از جنایت

او ادامه داد: این اختلاف قدیمی ادامه داشت تا این که روز اتفاق مقتول جهت من پیامی تهدیدآمیز فرستاد و من که از این ماجرا بشدت ناراحت شده است بودم با او قرار گذاشتم و از سهراب خواستم به محل قرار بیاید تا با اثبات این که چه کسی قدرتمندتر هست، به این درگیری آخر دهم. نخستین ضربه را هم مقتول زد و من که از این کار او شوکه و عصبانی شده است بودم با چاقویی که همراه داشتم به سمت سهراب رفتم تا از او انتقام بگیرم. انتقامی که به یک جنایت منتهی شد، حالا سهراب کشته شده است و من راهی زندان هستم و عاقبتم اعدام است و قدرت نمایی و قلدری ما دیگر به هیچ دردی نمی خورد.

جدال دو مرد سابقه‌‌دار جهت اثبات قدرت‌نمایی، یکی از آنها را به کام فوت کشاند و دیگری را راهی بیمارستان کرد. 

مرد جوان گفت: از جنایتی که مرتکب شده است ام پشیمانم و ای کاش هرگز به این فکر نمی کردم که چه کسی نیرومند است و بخواهم این را ثابت کنم. به خاطر یک واقعیت واهی دو زندگی نابود شد و هیچ راهی جهت جبران آن وجود ندارد.

سرهنگ جعفر رحمتی، مدیر پلیس آگاهی استان زنجان در رابطه با این خبر گفت: قرار بازداشت موقت جهت متهم جوان صادر شده است و متهم بعد از بهبودی به زندان انتقال یافته خواهد شد. تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.

قتل به خاطر قدرت‌نمایی

واژه های کلیدی: همراه | تحقیقات | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: